Teccon Bvba


Kleimoer 16 9030 Mariakerke
09 380 36 82 Klik om te bellen

Over Teccon Bvba

Teccon bvba is een landmeetkundig bedrijf met ondersteunend CAD-bureel voor bouwtechnische bijstand. U kan bij ons terecht voor digitalisaties, leidingsconversies, aanmaak kaartmateriaal, bouwtekeningen, basisplannen voor architectuur en ontwerp,...

Teccon bvba beschikt over een gespecialiseerd team van fulltime CAD-tekenaars. Ons tekenbureel werkt hoofdzakelijk met de nieuwste versies van AutoCAD®Civil3D, AutoCAD®, MAP3D, AutoCAD®Architecture, Microstation®, Rhinoceros®, Revit en Bricscad®.


Tekenbureel

Nutsbedrijven, industriële bedrijven (chemie, auto,... ), architectenbureaus, studiebureaus en openbare besturen doen beroep op ons tekenbureel. Wij ondersteunen architecten bij het opmeten en uittekenen van gebouwen in 2D en 3D, het berekenen van 3D volumes en het opmaken van doorsneden en planzichten. Het opmeten gebeurt door onze landmeters die voor een correct plan zorgen. Wij ondersteunen bouwkundige afdelingen, tekenafdelingen, GIScellen,... van nutsbedrijven, overheden en industriële bedrijven bij hun tekenwerk. Teccon is geen studiebureau, maar biedt aan gespecialiseerde studiebureaus ondersteunende diensten om hun eigen projecten te realiseren.


Outsourcing

Onafhankelijk van de grootte van uw bureau kan u steeds te maken krijgen met een capaciteitsprobleem. Teccon bvba biedt u een flexibele oplossing voor bijna elk tijdelijk personeelsprobleem inzake uw tekenwerk. Wij leveren de opdrachtgever een tekenaar met het gevraagde kennisniveau. Dankzij de krachtige portable pc's met de nodige software en extra groot beeldscherm waarover onze tekenaars beschikken vormt het tekenen op verplaatsing geen enkel probleem.


Waarmee kan het tekenbureel van Teccon u van dienst zijn?

• Verwerking van topografische opmetingsplannen tot afgewerkte plannen op maat van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld:
o as-build plannen van spoorinfrastructuur;
o riolerings- en wegenisplannen;
o plannen van persleidingen.

• Inventariseren en uittekenen van gebouwen voor architecten en gebouwbeheerders:
o Aanmaak van digitale grondplannen, doorsnedes, dakenplannen en gevelaanzichten tot zelfs volledige 3D-modellen en –visualisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebruikte standaarden in de architectuur;
o Uittekenen van bouwplannen voor facility management (conform EN 15221);
o Uittekenen van sanitaire installaties van openbare gebouwen, ziekenhuizen, politiekantoren,...

• Opmaken van diverse ontwerp- en uitvoeringsplannen.

• Modelleren van 3D scandata:
o Architectuur: uittekenen van gevels, grondplannen en doorsnedes van historische panden;
o Industrie: 3D model van industriële installaties voor constructie en montage van bijkomende elementen of voor algemeen beheer van de installatie.

• Vectoriseren van analoge plannen. Bijvoorbeeld:
o Analoge liggingsplannen digitaliseren volgens symbolenbibliotheek van de opdrachtgever, eventueel met koppeling aan databank;
o Analoge opmetingsplannen converteren naar GRB-structuur;
o Digitaliseren van een vergunningenregister, intekenen van percelen en koppeling aan gescande documenten.

Diensten

Bouwtekeningen
Cad
Digitaliseren

Onze locatie

Teccon Bvba


Kleimoer 16 9030 Mariakerke
09 380 36 82 Klik om te bellen