Universeel elektrisch installatieschema voor domotica

Het is zo ver … Eindelijk werd een universeel elektrisch installatieschema voor domotica / immotica ontworpen

Ongeacht het systeem (centraal, decentraal of half- centraal) en fabrikantonafhankelijk

is het nu mogelijk om een correct elektrisch installatieschema uit te tekenen.

Uit een uitgebreid onderzoek bij fabrikanten, domotica installateurs en organisaties is gebleken dat er nood is aan een uniform elektrisch installatieschema.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag werd gezocht naar een mogelijke systematiek die volledig fabrikant- en productonafhankelijk opgebouwd is. Deze schema’s voldoen aan de KNX ISO/IEC 14543-3 norm.

Opbouw van het schema

Het installatieschema is volledig fabrikant- en productonafhankelijk opgebouwd en maakt gebruik van de reeds bestaande elektro- symbolering zodat deze voor iedereen duidelijk is.

Er werd gekozen om niet met de huidige KNX symbolen te werken omdat deze in een schema te groot overkomen en niet langer up-to date zijn.


Het domotica installatieschema maakt een duidelijk onderscheid tussen het laagspanningsgedeelte en het voedingsgedeelte. Ze worden ook afzonderlijk getekend.


Verhoogt de efficiëntie

Het uittekenen van een installatie- en situatieschema voor domotica draagt bij tot het verhogen van de efficiëntie en kwaliteit van de afgeleverde domotica installatie.

Alle toepassingen (Elektro- installaties en HVAC gestuurde apparatuur) worden duidelijk weergegeven, zowel op het installatie- als op het situatieschema.

Hierdoor wordt het snel duidelijk wanneer een bepaalde toepassing over het hoofd wordt gezien en verkleint de kans op fouten. Een bijkomend voordeel is dat aan de hand van het situatieschema reeds bekabeling, armaturen en drukknoppen kunnen worden weergegeven.

Installatieschema sensoren.

Naast het vermogens- gedeelte is er ook een installatieschema opgesteld voor de sensoren. Het wordt volledig gescheiden van het vermogen-schema daar de sensoren gevoed worden met een laagspanning. Dit installatieschema is opgebouwd volgens de regels van het AREI en werd nagekeken en goedgekeurd door verschillende fabrikanten en organisaties.

Een installatieschema en niet alleen een ééndraadschema

Er is een volledig installatieschema opgesteld dat een duidelijk beeld geeft van de gebruikte componenten, bekabeling en nummering.

In het situatieschema is voor elke verbruiker het kring- en volgnummer weergegeven, zodat men een overzicht krijgt van welke componenten er beveiligd zijn door desbetreffende automaat. Tijdens het uittekenen van de plannen wordt reeds rekening gehouden met het voedingsverbruik van de verscheidene componenten en het aantal lijnkoppelaars.

Materiaallijst

Een volledige materiaallijst met de benodigde componenten en bekabeling wordt meegeleverd.

Zo kan de installateur efficiënter werken.

Het eindresultaat is een universeel installatieschema dat volledig fabrikant- onafhankelijk is opgebouwd.

IDGS tekent een volledig correct domotica Asbuiltplan uit volgens de teken- en elektrotechnische regelgeving. Zo kan u als installateur voortaan iedere domotica installatie zonder zorgen kunnen uitvoeren

Op October 13, 2011